Název jednotky: bar
Značka: bar
Veličina: Tlak
Základní jednotka: pascal

Převod jednotky bar

Naposledy převáděné jednotky