Název jednotky: centimetr
Značka: cm
Veličina: Délka
Základní jednotka: metr

Převod jednotky centimetr

Naposledy převáděné jednotky