Název jednotky: čtverečný centimetr
Značka: cm2
Veličina: Plošný obsah
Základní jednotka: čtverečný metr

Převod jednotky čtverečný centimetr

Naposledy převáděné jednotky