Název jednotky: čtverečný kilometr
Značka: km2
Veličina: Plošný obsah
Základní jednotka: čtverečný metr

Převod jednotky čtverečný kilometr

Naposledy převáděné jednotky