Název jednotky: hektar
Značka: ha
Veličina: Plošný obsah
Základní jednotka: čtverečný metr

Převod jednotky hektar

Naposledy převáděné jednotky