Název jednotky: joule
Značka: J
Veličina: Práce (energie)

Převod jednotky joule

Naposledy převáděné jednotky