Název jednotky: kalorie za sekundu
Značka: cal/s
Veličina: Výkon
Základní jednotka: watt

Převod jednotky kalorie za sekundu

Naposledy převáděné jednotky