Název jednotky: kilogramme-force
Značka: kgf
Veličina: Síla
Základní jednotka: newton

Převod jednotky kilogramme-force

Naposledy převáděné jednotky