Název jednotky: kilometr
Značka: km
Veličina: Délka
Základní jednotka: metr

Převod jednotky kilometr

Naposledy převáděné jednotky