Název jednotky: kilometr za hodinu
Značka: km/h
Veličina: Rychlost
Základní jednotka: metr za sekundu

Převod jednotky kilometr za hodinu

Naposledy převáděné jednotky