Název jednotky: kilonewton metr
Značka: kNm
Veličina: Kroutící moment
Základní jednotka: newton metr

Převod jednotky kilonewton metr

Naposledy převáděné jednotky