Název jednotky: kilopond metr za sekundu
Značka: kp·m/s
Veličina: Výkon
Základní jednotka: watt

Převod jednotky kilopond metr za sekundu

Naposledy převáděné jednotky