Název jednotky: kilopondmetr
Značka: kp.m
Veličina: Práce (energie)
Základní jednotka: joule

Převod jednotky kilopondmetr

Naposledy převáděné jednotky