Název jednotky: kilowatt
Značka: kW
Veličina: Výkon
Základní jednotka: watt

Převod jednotky kilowatt

Naposledy převáděné jednotky