Název jednotky: litr za sekundu
Značka: l.s-1
Veličina: Průtok
Základní jednotka: metr krychlový za sekundu

Převod jednotky litr za sekundu

Naposledy převáděné jednotky