Název jednotky: metr krychlový za hodinu
Značka: m3h-1
Veličina: Průtok
Základní jednotka: metr krychlový za sekundu

Převod jednotky metr krychlový za hodinu

Naposledy převáděné jednotky