Název jednotky: milibar
Značka: mbar
Veličina: Tlak
Základní jednotka: pascal

Převod jednotky milibar

Naposledy převáděné jednotky