Název jednotky: milimetr
Značka: mm
Veličina: Délka
Základní jednotka: metr

Převod jednotky milimetr

Naposledy převáděné jednotky