Název jednotky: sekunda
Značka: s
Veličina: Čas

Převod jednotky sekunda

Naposledy převáděné jednotky