Název jednotky: hodina
Značka: h
Veličina: Čas
Základní jednotka: sekunda

Převod jednotky hodina

Naposledy převáděné jednotky