Název jednotky: hvězdný (siderický) den
Veličina: Čas
Základní jednotka: sekunda

Převod jednotky hvězdný (siderický) den

Naposledy převáděné jednotky