Veličina: Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou část prostoru.

Základní jednotka

Základní jednotkou veličiny Objem je krychlový metr.

Přehled jednotek