Veličina: Plošný obsah

Obsah je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha.

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru.

Základní jednotka

Základní jednotkou veličiny Plošný obsah je čtverečný metr.

Přehled jednotek