Veličina: Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Rychlost je vektorová fyzikální veličina, neboť udává jak velikost změny, tak i její směr. Rozlišuje se rychlost okamžitá a průměrná. Pokud není uvedeno jinak, označuje rychlost časovou změnu polohy při mechanickém pohybu.

Základní jednotka

Základní jednotkou veličiny Rychlost je metr za sekundu.

Přehled jednotek