Stránka Převody.Jednotek.cz je online bezplatná služba, pomocí které můžete převádět jednotky všech možných typů. Jednoduše napište hodnotu pro převedení, symbol nebo název jednotky z které chcete převádět a na jakou jednotku chcete převod uskutečnit. Příklady jednotek, které lze převádět: mm, palce, kg, libry, cm čtereční, hektary, áry, gramy, km nebo míle za hodinu a stovky dalších jednotek!

Hodnota a jednotky pro převod

Naposledy převáděné jednotky

1 žejdlík na hemina1 liang na chalkús1 čtvrtka na quart US1 mililitr na řepice1 kruška na láka1 kruška na almude1 octavillo na hrnec1 rod na foot1 imperial nautical mile na astronomická jednotka1 kubičeskaja sažeň na bushel UK1 medimnos na chaldron1 barrel US na holba1 dolja na zentner1 funt budínsky na obol1 se na lán rabínský

Příklady často převáděných jednotek

Počet jednotek je opravdu velký (zde můžete používat již cca 500 jednotek), ale ty nejčastěji převáděné jsou zobrazené v následujícím seznamu "často převáděných jednotek":